Menu

Co to jest aborcja eugeniczna

Kategoria wpisu: Bez kategorii
Co to jest aborcja eugeniczna

Aborcja eugeniczna stała się ostatnimi czasy tematem niezwykle popularnym w mediach. Ma to związek z rolą, jaką to pojęcie odgrywa w programie jednej z polskich partii politycznych. Abstrahując jednak od kwestii związanych z polityką i kontrowersji, jakie to pojęcie wywołuje w społeczeństwie – postaramy się odpowiedzieć na następujące pytanie: co to jest aborcja eugeniczna? Przeanalizujemy również, w jaki sposób to pojęcie się ukształtowało.

Termin eugenika – Francis Galton

Aby dokładnie zdefiniować czym jest aborcja eugeniczna oraz uwydatnić jakie znaczenie pojęcie to przybrało obecnie, należy zapoznać się z pojęciem eugeniki. Dotyczy ono selektywnego rozmnażania się zwierząt i ludzi, w celu ulepszenia gatunków z pokolenia na pokolenie. Termin obejmuje przede wszystkim cechy dziedziczone. Twórca tego pojęcia, Francis Galton, po upływie pewnego czasu doprecyzował pojęcie – dzieląc je na eugenikę pozytywną i negatywną.

Obecnie, eugenika jest systemem poglądów, których założeniem jest możliwość udoskonalenia dziedzicznych cech gatunku. Ma ono polegać na umożliwieniu rozwijania się dodatnich cech dziedzicznych i redukowania ujemnych. Sam proces ma polegać na tworzeniu odpowiednich warunków rozwoju dla osobników o cechach dodatnich. Współczesnym celem eugeniki jest przede wszystkim zredukowanie chorób genetycznych.

Zarówno w historii Ameryki, jak i Europy, pojęcie eugeniki było wielokrotnie wykorzystywane w celach politycznych poprzez przeinaczenie jego definicji. W znacznym stopniu rzutuje to na obecne rozumienie tego terminu, co skutkuje błędną interpretacją tego pojęcia. Reżim narodowosocjalistyczny wykorzystywał to pojęcie jako poparcie swojej ideologii. Uzasadniał przez nie eliminację niepożądanych – z powodów czysto politycznych – jednostek ze społeczeństwa. Z dzisiejszej perspektywy jest to jawne złamanie praw człowieka. Jednak negatywne konotacje związane z pojęciem eugeniki pozostają z tych powodów zakorzenione w ludzkiej świadomości. Zatem chcąc poprawnie rozumieć pojęcie aborcji eugenicznej, musimy odciąć skojarzenia związane z eugeniką oraz odróżnić od siebie te dwa terminy.

Eugenika, a aborcja eugeniczna

Termin aborcja eugeniczna opisuje sytuację, w której, z powodu zdiagnozowania u płodu nieuleczalnych wad genetycznych, przeprowadzony zostaje zabieg przerwania ciąży. Możemy zatem zauważyć, że pojęcie to – uwzględniając jego źródłosłów – nie do końca trafnie opisuje rzeczywisty charakter samego zabiegu. Eugenika bowiem obejmuje znacznie szerszy zakres działań, które mają na celu udoskonalenie cech dziedzicznych danego gatunku.

Zestawienie tych dwóch pojęć może być przyczyną błędnego zrozumienia terminu aborcji eugenicznej. Po części ze względów historycznych, ponieważ błędnie zinterpretowane pojęcie eugeniki było wykorzystywane w ideologii reżimu narodowosocjalistycznego. Potencjalnie może to skutkować wieloma nieporozumieniami na poziomie definiowania tego terminu. Należy pamiętać, iż aborcja eugeniczna odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji, w przypadku których u płodu została zdiagnozowana nieuleczalna wada genetyczna.

Sprawdź także artykuł: Lekarze mają wiele sposobów, aby odmówić wykonania aborcji